Fusta i arena de platja


Forma, textura, cicatrius, equilibri, llum, geometria, pes, matèria.