KA-U Estació Intermodal al Diari Tarragona

Reportatge del Diari de Tarragona sobre el Projecte Final de Carrera de l'estació intermodal KA-U a Udine en el context del debat sobre la futura nova estació de Tarragona.