KA-U Estació Intermodal a la revista Informacions [UPC]

Article a la revista "Informacions" de la UPC sobre el Projecte Final de Carrera Ka-U Estació Intermodal.